De SCID-5 is een gestructureerd interview voor de classificatie van de meest voorkomende psychische stoornissen. De SCID-5 is aangepast aan de nieuwe criteria volgens de DSM-5. Het commentaar bij de SCID-5 wordt naast de interviewvragen weergegeven. De SCID-5 bestaat uit drie versies:

 • SCID-5-P: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen
  Het SCID-5-P Interview bestaat uit 106 vragen en wordt geleverd met handleiding. Het interview is ook verkrijgbaar als een losse vragenlijst die als screener kan dienen voorafgaande aan het interview.
  Meer informatie >

 

 • SCID-5-S: Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Syndroomstoornissen
  Het SCID-5-S Interview leidt de clinicus stap voor stap door het diagnostisch proces waarmee alle belangrijke DSM-5-syndroomstoornissen kunnen worden vastgesteld. Van depressieve stoornis tot schizofrenie, adhd en psychotraumagerelateerde stoornissen. Het semigestructureerde interview levert zowel categoriale (wel of geen stoornis) als dimensionale scores op. Het interview bestaat uit 347 vragen en wordt geleverd met handleiding.
  Meer informatie >

 

 • SCID-5 Junior: Semigestructureerd klinisch interview voor DSM-5 stoornissen bij kinderen en jongeren
  Wereldwijd lijdt 10 tot 20% van de kinderen en adolescenten aan een psychische stoornis. Om deze groep kinderen en jongeren tijdig op te merken, te ondersteunen en te voorzien van een kwalitatieve behandeling is een goede diagnostiek noodzakelijk. De SCID-5 Junior is een semigestructureerd klinisch interview dat als doel heeft om DSM-5 stoornissen betrouwbaar te diagnosticeren bij kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar. Het betreft een grondige revisie en uitbreiding van de KID-SCID (1997).
  Meer informatie >