De DSM-5-TR is de meest actuele versie van hét standaardwerk van de American Psychiatric Association (APA). De Nederlandse vertaling van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, Text Revision (DSM-5-TR®) is in november 2022 verschenen. Deze text revision bevat belangrijke wijzigingen in de tekst, geactualiseerde criteria en een nieuwe stoornis. De DSM-5-TR is de opvolger van de DSM-5.