dsm-5-tr-verzameling

Nieuwe editie van het standaardwerk

De DSM-5-TR is de meest actuele versie van het standaardwerk van de American Psychiatric Association (APA). De Nederlandse vertaling van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, Text Revision (DSM-5-TR®) wordt verzorgd en gepubliceerd door Boom uitgevers Amsterdam en verschijnt in november 2022. Deze text revision bevat belangrijke wijzigingen in de tekst, geactualiseerde criteria en een nieuwe stoornis. De DSM-5-TR is de opvolger van de DSM-5.

 

Belangrijkste wijzigingen

De DSM-5-TR bevat belangrijke tekstuele wijzigingen, geactualiseerde criteria en een nieuwe stoornis. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • De teksten van meer dan zeventig stoornissen zijn aangescherpt en geactualiseerd.
  • De persisterende-rouwstoornis is toegevoegd.
  • Alle online updates van de DSM‑5 zijn meegenomen.
  • In de volgende secties is veel aangepast: prevalentie, risico‑ en prognostische factoren, cultuurgebonden factoren, issues rondom sekse en gender, suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag, en comorbiditeit.
  • Er zijn onder andere nieuwe codes voor het rapporteren van suïcidaal gedrag en niet‑suïcidaal zelfbeschadigend gedrag.
  • De ICD‑9‑CM‑codes zijn vervangen door ICD‑10‑codes.

 

Voor wie?

De Nederlandse vertaling van de DSM-5-TR bedient een zeer ruime doelgroep: voor onder meer psychiaters, psychologen, (ortho)pedagogen, professionals in de ggz, (huis)artsen, verpleegkundigen, psychosociaal werkenden en studenten in opleiding tot deze beroepen is de DSM-5-TR een onmisbaar handboek.

 

Auteurs

De DSM-5-TR is een publicatie van de American Psychiatric Association (APA) en de opvolger van de DSM-5. De Engelstalige editie van DSM-5-TR verscheen in maart 2022.

 

Over de Nederlandse vertaling

Het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5-TR) is de vertaling van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR®).

De vertaalde editie van de DSM-5 is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Uitgeverij Boom en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Onder leiding van prof. dr. Michiel W. Hengeveld heeft een grote groep vertalers en experts gewerkt aan de Nederlandse vertaling. Ook bij de totstandkoming van de vertaling van de DSM-5-TR speelde prof. dr. Michiel W. Hengeveld een belangrijke rol als supervisor.